محمد سعید شریفان

چطور کارشناس رسمی دادگستری شویم؟

هشدار بیمه مرکزی نسبت به عواقب همکاری با بیمه های آنلاین غیر مجاز

 

صلاحیت های کارشناسی : 

- رسیدگی و ارزیابی سخت افزارهای رایانه ای
- رسیدگی و ارزیابی بسته های نرم افزاری و سامانه های کاربردی و اطلاعاتی سفارش مشتری متعارف
- رسیدگی و ارزیابی تجهیزات ارتباطی و شبکه های رایانه ای محلی (LAN) و خدمات اینترنتی
- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل در امور تخصصی و صلاحیت مربوط
- رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان آثار و محصولات رایانه ای و نشر الکترونیکی
- رسیدگی در زمینه جرائم رایانه ای و امنیت اطلاعات و سیستم ها، در امور تخصصی و صلاحیت مربوط
- ارزیابی خدمات مشاوره و مدیریت طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسیدگی به اختلاف کارفرما، پیمانکار و مشاور در امور تخصصی مربوط
 

مراکز داده و دیتاسنترها | تاریخچه ای از دیتاسنتر و مراکز داده در جهان -  مجله تک دیتا